I dag er vi alle digitale og det stiller krav til fremtidens handel. Med uddannelsen Digital Handel får I en elev, der er klar til en verden, der hele tiden er i udvikling. Og på samme tid former I en fremtidig medarbejder til jeres forretning.

Med den nyeste viden og trends kan eleven sætte skub i den digitale udvikling ude i jeres virksomhed, allerede under uddannelsen. Efter to år sammen har I formet elevens digitale kompetencer til jeres virksomhed, så I på denne måde er sikret en medarbejder, der kan være med til at udvikle jeres forretning til fremtiden.

Vil du vide mere? Vi står altid klar til at hjælpe på elev@digitalhandel.nu

Hvad kræves der af jer som virksomhed?

For at kunne få elever i Digital Handel skal I først godkendes som praktiksted. Hvis der er noget, I er tvivl om igennem ansøgningsprocessen, står den lokale handelsskole klar til at vejlede omkring ansøgningen.

Det vigtigste for at tage elever er, at I har viljen og lysten til at oplære og uddanne eleven. Eleven kommer igennem sin elevtid til at bidrage med meget hos jer, men får også brug for oplæring, vejledning og opgaver, der skal sikre, at uddannelsesmålene kan opfyldes. Hvis I vil tage ansvaret for at bidrage til elevens uddannelse, er I godt på vej mod at kunne tage elever.

Dernæst skal I som en del af jeres forretning arbejde med en eller flere digitale platforme. Eleven skal kort fortalt kunne arbejde med handel igennem digitale platforme og systemer. Som en tredje ting skal I have personale, som kan tage sig af oplæringen af eleven. At tage en elev er også en investering i at bruge noget tid på oplæring. Til gengæld kan eleven igennem sin elevtid i højere og højere grad frigive ressourcer hos jeres fastansatte medarbejdere, og på den måde tjene mere end sin egen løn hjem igen.

Som en del af ansøgningsprocessen skal I mere konkret vurdere, om eleven vil være i stand til at opfylde en række praktikmål hos jer. Hvis I har viljen til at tage en elev, og arbejder digitalt som en del af jeres forretning, så kontakt jeres lokale handelsskole – der altid står klar til at hjælpe med at vurdere jeres muligheder for at få en elev i Digital Handel.

Er du i tvivl, om I kan få en elev i Digital Handel? Kontakt os for at få hjælp til afklaring og ansøgningsprocessen.

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Skal vi have en webshop?

Nej, I behøver ikke at have en webshop. Digital handel kommer i mange afskygninger, og i uddannelsen er der lagt vægt på alt fra digital kundeservice, hjemmesideopdatering til dataforståelse, så så længe I bevæger jer digitalt i en eller anden grad, kan I komme i betragtning.

Hvad koster det os at have en elev?

Eleven aflønnes efter gældende overenskomst. Det vil typisk være et sted mellem 11.000,- og 15.000 kr. i måneden og stiger gradvist igennem elevens uddannelse. Kontakt en konsulent på jeres lokale handelsskole for at få det præcise beløb.

Har vi andre udgifter til eleven?

Eleven har også andre rettigheder under overenskomsten, herunder eksempelvis pension for nogen og optjening af feriefridage. Det vil alt sammen afhænge af elevens alder og anciennitet. Skolen kan hjælpe med at få det præcise overblik, når I indgår uddannelsesaftalen.

Hvor meget skal eleven på skole?

Der er 8-12 ugers skoleforløb i løbet af de to års elevtid. Længden afhænger bl.a. af, hvor mange valgfag eleven vælger at følge.

Hvad lærer eleven på skolen?

En elev i Digital Handel får et bredt kendskab til de mest gængse teorier og værktøjer indenfor området, herunder digitale forretningsmodeller, markedsføring, kundernes digitale adfærd etc. I kan læse mere om indholdet i uddannelsen længere nede.

Vi har ikke haft elever før - kan en digital handelselev være vores første?

Ja. Først skal I dog godkendes, og det er en individuel vurdering fra virksomhed til virksomhed. Konsulenten fra jeres nærmeste handelsskole kan hjælpe jer i gang og assisterer gerne igennem ansøgningsprocessen.

Hvordan får vi en elev?

Første skridt er at tage kontakt til en af de handelsskoler, der udbyder uddannelsen Digital Handel. Skolens konsulenter vil hjælpe jer igennem hele processen fra godkendelse som praktiksted, til at finde en elev og planlægning af praktikken.

Har du andre spørgsmål?

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Aarhus Business College

Aalborg Handelsskole

Handelsfagskolen

Tietgen

U/NORD Lyngby

IBC

NEXT

Viden Djurs

ZBC

Business College Syd

Mercantec

Skive College

UCH

Tradium

U/NORD Helsingør

U/NORD Hillerød

U/NORD Frederikssund

02 / 05

På uddannelsen i Digital Handel har eleven fem obligatoriske fag og en række valgfag.

Digitalt salg og forretningsforståelse

Eleven stifter fra starten af uddannelsen bekendtskab med de grundlæggende termer, trends, strukturer og barrierer for digital handel. Faget er fundament for hele uddannelsen, og giver eleven den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed.

Digital købsadfærd

For at kunne øge virksomhedens salg lærer eleven at udvikle en gnidningsfri oplevelse for kunden, der sikrer, at hvert kontaktpunkt leder videre til et andet kontaktpunkt og tættere på et salg – samt bidrager positivt til den samlede kunderejse. Eleven lærer at forstå og anvende customer journeys som et essentielt værktøj til at optimere den enkelte kundes oplevelse og købsproces.

E-commerce drift og kundeservice

I dette fag fokuseres der mere specifikt på forskellige aspekter af webshoppen med en bred introduktion til hvilke opgaver, der skal løses i dagligdagen i virksomheden. Eksempelvis ved at kende til principper for vareoprettelse og vedligeholdelse af produktinformation. Gennem kendskab til testmuligheder, markedsføringsplan og aftersale kan eleven skabe sig et helhedsbillede af virksomhedens aktiviteter, og tænke det ind i det daglige arbejde. Eleven klædes desuden på til at kunne varetage en lang række dagligdags opgaver så som ordrebehandling, kundehenvendelser, reklamationer og returprocesser, og svare professionelt og i kontekst til kundens historik.

Dataanalyse

Som et vigtigt redskab i den digitale værktøjskasse opnår eleven grundlæggende færdigheder i arbejdet med data og dataanalyser. Det gælder identificering af datakilder, indsamling og behandling af data samt at omsætte data til praktisk anvendelse ved hjælp af relevante datahåndteringssystemer og visualisering. Eleven vil efterfølgende kunne trække, opstille og håndtere standardrapporteringer på e-commerce driftsopgaver.

Digital markedsføring

En struktureret tilgang til den digitale markedsføring er et stort potentiale for mange virksomheder. Eleven lærer at anvende metoder til digital markedsføring og kan relatere markedsføringen til det daglige arbejde. Eleven kan efterfølgende selv oprette kampagner på sociale medier og bruge loyalitets-programmer aktivt i markedsføringen.

Valgfag (kan variere fra skole til skole)

Eleven skal udover de obligatoriske fag have nogle valgfag, hvor det bl.a. er muligt at vælge imellem omnichannel, digital salgsoptimering og logistik.

De officielle dokumenter vedr. Digital Handels-uddannelsen herunder praktikplan og godkendelsesskemaer findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.